MYLE Vape Devices, Pods UAE, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman