MYLE V1 Vape Devices UAE, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman